امروز: پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

   

   

  حسن شاکری

  سمت : مسئول دفتر ریاست ، دبیرخانه و روابط عمومی

  شماره تماس :05832289364 - 05832289372 داخلی 11

  شماره فکس : 05832289363