دکتر علی آهنگ

معاون آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی بجنورد

شماره تماس : 05832289363  داخلی 14

email : ahang@quran.ac.ir

   دانلود فایل : رزومه دکتر آهنگ.pdf           حجم فایل 299 KB