امروز: پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

   

  دکتر مهدی آر یان فر

  معاونت اداری مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی بجنورد

  شماره تماس :  05832289364 داخلی 13

  email :   ali1arian@gmail.com

     دانلود فایل : رزومه دکتر مهدی آریان فر.pdf           حجم فایل 112 KB