دکتر مهدی آر یان فر

معاونت اداری مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی بجنورد

شماره تماس :  05832289364 داخلی 13

email :   ali1arian@gmail.com

   دانلود فایل : رزومه دکتر مهدی آریان فر.pdf           حجم فایل 112 KB