امروز: پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

   

   

  جواد دهقان

  سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

  شماره تماس : 05832289364  داخلی 18

  email : javad_dehghan_64@yahoo.com