امروز: جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   


   

  1. دکتر مهدی آریان فر                                                             email : ali1arian@gmail.com

                                                                                               05832289364 داخلی 13


   

     2.دکتر علی آهنگ                                                                    email : ahang@guran.ac.ir

                                                                                                05832289364 داخلی 14

   

   

   

     3.دکتر عباسعلی حسن پور مقدم                          email : abbass.hassanpour@gmail.com

                                                                                      05832289364 داخلی 19